CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

Obert el termini per presentar les sol·licituds

S’han publicat les primeres convocatòries en el BOE núm. 279, de 21 de novembre de 2022. El termini de vint dies hàbils per presentar sol·licituds comença l’endemà de la publicació en el BOE i estarà comprès entre el 22 de novembre de 2022 i el 21 de desembre de 2022 (ambdós inclosos). Accediu als tràmits.

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Adreça

General Riera, 113, Palma

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net